Opdrachten

Zie ook mijn LinkedIn Profiel

 

 

Programmamanager datagedreven sturing bij de gemeente Hengelo (2019-2021)

Eind 2019 ben ik als programmamanager datagedreven sturing bij de gemeente Hengelo gestart. Vanuit het programma richt ik mij op drie  pijlers:

 1. De basis op orde krijgen: activiteiten zijn o.a. datakwaliteit verhogen, datawarehouse selectie, data governance en BI-tooling selectie.
 2. Experimenteren: data experimenten uitvoeren en in productie brengen in onder meer het sociale domein zoals jeugdzorg en werk en inkomen. Zie voor een voorbeeld bijgaand document.
 3. Data gestuurde organisatie creëren: De gehele organisatie  naar een hoger plan tillen met betrekking tot het werken met data d.m.v. datagames, datatrainingen, e-learnings.

Publicatie Artificial Intelligence in Actie (2019)

In juni 2019 is mijn boek Artificial Intelligence In Actie door Van Duuren Management gepubliceerd.

Voor een uitgebreide recensie klik hier.

Samenwerking gestart met I.AMDIGITAL (2019-heden)

Met de oprichters van I.AMDIGITAL nagedacht over de inhoud van de e-learning en de aanvullende trainingen. Sindsdien geef ik veelvuldig data en AI trainingen

 

Projectmanager AI-Fieldlabs bij Media Perspectives (2019- heden)

Zie voor meer informatie mijn Media Talk

 

Chatbot implementaties Shell:  Van onderhandeling tot Implementatie (2017-2019)

Eind 2017 ben ik bij Shell als senior programmamanager/SCRUM Master chatbots gestart. De chatbots zijn beschikbaar op het Shell intranet voor de totale medewerkerspopulatie (150K+). Voor de implementaties heb ik nauw samengewerkt met de afdelingen Ethics & Compliance en Real Estate Services. Tevens heb ik voorgesteld om interne ontwikkelaars on-the-job te laten trainen zodat er voor vervolgimplementaties minder afhankelijkheid is van de chatbot leverancier. De beide projecten zijn Agile uitgevoerd.

feedback van collega's op mijn resultaten en samenwerking:

‘’I worked with Muriël on a quite complex project with many technical and non-technical stakeholders, and Muriël’s leadership during the project was exemplary. She was able to easily manage the content, dependencies and outcomes of in-depth technical stories as well as common issues encountered in software development projects often attributed to more or less minute technical details. Her results-oriented approach was also a great benefit to the project and its successful outcome.’’ Senior Consultant, Microsoft Finland

 

“Muriël has a straight forward no nonsense approach when it comes to project deliverables but at the same time she ensures the team is motivated and has fun. For the project closure phase she successfully put in place the DevOps model, which was a completely new model for our organization.’’ Senior Developer, Shell

 

Opzetten Artificial Intelligence Center of Excellence; AI Cell (2016-2017)

In 2016 heb ik in samenwerking met collega's van de afdeling Innovatie en Fraud & Economic Crime de AI Cell binnen de Rabobank opgezet en geleid. Zie voor meer informatie bijgaande Podcast
Vanuit de AI cell heb ik onderstaande projecten geïnitieerd, begeleid en geïmplementeerd

 

Artificial Chat: van Marktverkenning naar Request for Proposal tot Implementatie

In 2016 heb ik een marktverkenning geïnitieerd en begeleid voor artificial chatbots waaraan verschillende contact centers van Rabobank hebben deelgenomen opdat er 1 oplossing voor de gehele organisatie geselecteerd kon worden. Vervolgens hebben we twee leveranciers geselecteerd en heb ik ervoor gezorgd dat beiden in productie werden geïmplementeerd.  Gedurende 2 maanden hebben de chatbots in productie gestaan zodat wij in staat waren een goed vergelijk te maken van de tooling, werkwijze en de toekomstige beheersinspanningen. Na afloop van het project is een van de chatbot leveranciers geselecteerd en is de chatbot verder in productie genomen.

 

IBM Watson Explorer & Content Analytics: van Idee naar Implementatie

Na een gesprek met een tweetal klantfeedback analisten, realiseerde ik me dat hun werkwijze enorm arbeidsintensief was en erg afhankelijk van IT. Op basis van mijn kennis van IBM Watson Explorer & Content Analytics heb ik voorgesteld om een on-the-job training te realiseren. Samen met een IBM consultant hebben de klantfeedback analisten hun ongestructureerde data geanalyseerd en geconcludeerd dat deze tool enorme verbeteringen en tijdsbesparingen zou kunnen op leveren. Vervolgens is de implementatie van deze tool gestart en werken zij hier nu naar volle tevredenheid mee. 

De resultaten heb ik gedeeld en tevens ben ik actief op zoek gegaan naar andere afdelingen die baat zouden kunnen hebben bij het gebruik hiervan.

  

Pepper Robot: van Idee, Aanschaf naar Implementatie

Eind 2016 ontstond bij mij het idee om een Pepper Robot aan te schaffen en hier als Rabobank ervaring mee op te gaan doen. Vervolgens is de robot aangeschaft en heb ik een interne wedstrijd uitgezet waarbij medewerkers hun ideeën konden delen over de inzet van een robot binnen de organisatie. Daarna hebben we een selectie gemaakt van de drie beste use cases en hebben we de robot binnen twee maanden zowel bij de receptie van Rabobank als op een aantal basisscholen ingezet.

Mijn Opdrachtgevers

Enterprise Crowdsourcing: van Idee tot Uitvoering van het onderzoek en de Creatie van een AI model

In samenwerking met de TU Delft en IBM Center of Advanced Studies (CAS) ben ik een onderzoek gestart waarbij we de medewerkers van de Rabobank hebben ingezet om via een app op hun mobiele telefoon teksten te annoteren. Op basis van de geannoteerde teksten, is vervolgens een AI model gebouwd en is onderzocht welke gamification techniek  leidt tot de grootste betrokkenheid van medewerkers.  De Master Thesis ''Gamification in Enterprise Crowdsourcing '' over dit onderzoek is met een 9,5 beoordeeld: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A9833d7d1-3b38-46a6-92d1-eaa8711ef0c0

 

Conferenties

Daarnaast heb ik op meerdere conferenties mijn ideeën en ervaringen met toegepaste AI gedeeld.

 • World of Watson (Oktober 2016, Las Vegas)
 • RPA & AI Summit (November 2016, Londen)
 • TechXLR8 AI & Machine Learning World (Juni 2017, Londen)
 • RPA & AI for Banking, Financial Services and Insurance (Juli 2017, Londen)
 • Big Data & Analytics for Financial Services (Juli 2017, Londen)
 • Robotics & AI Summit (September 2017, Amsterdam)
 • Chatbot Conference (Utrecht, April 2018 en April 2019)
 • World RPA & AI Summit (Barcelona, Oct 2018 en sept 2019)
 • Veranderkracht (November 2019, Driebergen)